Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

1184 b370 500
Reposted bylisiazupa lisiazupa

February 13 2018

9188 9aae 500
Reposted byzniesmaczonyzyciembecausefuckyouthatswhytackgnolmerydocholery
9186 7bc6 500

February 11 2018

Jestem już bardzo zmęczona nie byciem z Tobą. Jesteś w moich psychotropowych koszmarach sennych, choć trudno jest to nazwać koszmarami. Dziś złapałeś mnie na ulicy i mocno do siebie przytuliłeś: "Przepraszam, że się spóźniłem." 
Wyobrażasz sobie? Przez ostatnie cztery tygodnie, nie ważne obok kogo się budziłam i jak długo spałam, byłeś w moich snach. 

-O nie-miłości mojego życia.

S.

January 15 2018

8229 bb8e 500
Reposted fromnfading nfading viamylittleuniverse mylittleuniverse
3724 6fec
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
0989 d5ba 500
Wyciszysz się do tego stopnia, że twojemu sercu przestanie zależeć na biciu, a płucom na oddychaniu.
— Beth Revis - W otchłani
0874 3c7b 500

January 08 2018

7465 6fab 500
Reposted fromnyaako nyaako viajointskurwysyn jointskurwysyn
7926 bae3 500

December 05 2017

Już nie będzie pierwszych randek.
Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem.
Nie będziesz już na studiach.
Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady.
Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu.
Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach.
Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka.
Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. – Brud
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viahavingdreams havingdreams
5317 0d75 500

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton
Praktica Super TL2 + Fomapan 200

5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viahavingdreams havingdreams
6291 e6bb
Reposted fromdivi divi viapersona-non-grata persona-non-grata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl