Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął  w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromsafeway safeway viaAmericanlover Americanlover

June 16 2015

0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy viasylviie sylviie
8006 3a75 500
Seth.
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viasylviie sylviie
2928 3701
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaIzzy721 Izzy721
8267 0a30
Reposted frombabyface babyface viajointskurwysyn jointskurwysyn

June 14 2015

4750 2927
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viavertheer vertheer
9588 0841
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viadaqua daqua

June 12 2015

Nie rozumiesz, że jeśli z kimś sypiasz Twoje ciało składa obietnicę?
— Vanilla Sky
Reposted fromDoomedMistress DoomedMistress viacrambie crambie
To już lepiej, żeby pan był nieśmiały, niż miałby pan być pospolity.
— W. Myśliwski
Reposted fromrol rol viaAmericanlover Americanlover

June 11 2015

Może zapytajmy dziwkę o traumy?
— 00:53 tw

June 10 2015

June 04 2015

1639 0879
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaazathiana azathiana
Six coffees do nothing when you’re tired of life.
— unknown

June 03 2015

7190 84f5 500

June 02 2015

I teraz patrzę na ciebie, a ty pytasz, czy nadal mnie obchodzisz, jakbym mógł przestać cię kochać.
— Cassandra Clare ‘Miasto szkła’
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaflyleaf flyleaf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl