Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

Już nie będzie pierwszych randek.
Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem.
Nie będziesz już na studiach.
Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady.
Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu.
Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach.
Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka.
Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. – Brud
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viahavingdreams havingdreams
5317 0d75 500

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton
Praktica Super TL2 + Fomapan 200

5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viahavingdreams havingdreams
6291 e6bb
Reposted fromdivi divi viapersona-non-grata persona-non-grata

July 06 2015

Kto powiedział, że ciężkie jest czekanie, rzekł prawdę.
— Niccolò Machiavelli, La Mandragola

July 01 2015

Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaAmericanlover Americanlover
‘I’ve had a bad week.’
‘What has happened?’
‘Nothing’s happened. I’ve had a bad week in my head, is all.
— Nick Hornby

June 24 2015

Nie ma nic głupszego i upadlającego niż walka o czyjąś miłość.
— Marek Hłasko
Reposted fromchloestephenson chloestephenson viamajja majja
7072 44dd 500
Człowiek jest najgłębiej uzależniony od swego odbicia w duszy drugiego człowieka.
— "Ferdydurke", Witold Gombrowicz
Reposted frommyzone myzone viazwariowalam zwariowalam
Ile szczęśliwych myśli zostaje zaduszonych pod kołdrą, kiedy się samotnie śpi w swoim łóżku, i ile nieszczęsnych snów się nią ogrzewa.
— Franz Kafka
Reposted frompassionative passionative viazwariowalam zwariowalam
6701 514b

June 23 2015

2431 c628
0116 1c79 500
Reposted fromrol rol viajointskurwysyn jointskurwysyn
0568 3c40 500
Reposted frombackground background vialady-aporia lady-aporia

June 20 2015

Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viasafehaven safehaven
5159 624d 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasafehaven safehaven
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl