Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

6811 f7bb 500
Reposted fromuniesienia uniesienia
6383 7a88 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
5038 a1a9 500
Reposted fromKisiel66 Kisiel66 viajointskurwysyn jointskurwysyn
4908 01b6 500
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 14 2018

1184 b370 500
Reposted bylisiazupa lisiazupa

February 13 2018

9188 9aae 500
Reposted bythesatanek10becausefuckyouthatswhytackgnolmerydocholery
9186 7bc6 500

February 11 2018

Jestem już bardzo zmęczona nie byciem z Tobą. Jesteś w moich psychotropowych koszmarach sennych, choć trudno jest to nazwać koszmarami. Dziś złapałeś mnie na ulicy i mocno do siebie przytuliłeś: "Przepraszam, że się spóźniłem." 
Wyobrażasz sobie? Przez ostatnie cztery tygodnie, nie ważne obok kogo się budziłam i jak długo spałam, byłeś w moich snach. 

-O nie-miłości mojego życia.

S.

January 15 2018

8229 bb8e 500
Reposted fromnfading nfading viamylittleuniverse mylittleuniverse
3724 6fec
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
0989 d5ba 500
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
Wyciszysz się do tego stopnia, że twojemu sercu przestanie zależeć na biciu, a płucom na oddychaniu.
— Beth Revis - W otchłani
0874 3c7b 500
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn

January 08 2018

7465 6fab 500
Reposted fromnyaako nyaako viajointskurwysyn jointskurwysyn
7926 bae3 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl